BCD – Oproep aan alle Duiker-Hulpverleners

Dit is een persoonlijke oproep. Zoals jullie weten moet de veiligheid tijdens onze training in het zwembad in regel zijn met de voorschriften en worden gegarandeerd.

De regels zijn als volgt:

  • 1 Hoger/Duiker-Redder moet aanwezig zijn in het zwembad al dan niet in het water;
  • Als de Hoger/Duiker-Redder zich in het water bevindt, moet er 1 Duiker-Hulpverlener aan de kant staan om de oppervlakte veiligheid te kunnen garanderen.

BCD telt een vijftigtal DHV onder zijn leden en we doen een warme oproep om in een beurtrol mee te draaien om over onze veiligheid te waken.
Het betreft 1 uur aan de kant gedurende 1 van de 2 shiften (20h-21h en 21h-22h). 

Laat weten of je hiervoor interesse hebt zodat we een planning kunnen opstellen en de veiligheid van iedereen kunnen verzekeren.