Naast de ‘fun’ in de club, het theoretische in het klaslokaal en het sportieve in het zwembad en openwater is er ook een (minder aangenaam) financieel aspect aan een duikopleiding. Gelukkig is onderstaand kostenplaatje alleen van toepassing het eerste jaar want de kost voor de 1* Duiker opleiding is slechts éénmalig en de daaropvolgende brevetopleidingen worden goedkoper naarmate je de ladder van de duikbrevetten verder bestijgt.

In een notendop een overzicht van de kosten

 • Lidmaatschap BCD
  • Standaard lidmaatschap van 1 januari tot 31 december 2024 : 165
  • Bijzonder lidmaatschap, enkel voor nieuwe leden, en geldig vanaf 1 september 2024 tot 31 december 2025 : € 185
 • Opleidingsgelden
  • De federatie past sedert 1/1/2019 een systeem van ‘prepaid’ toe voor de opleidingen. De opleiding omvat het theoretisch gedeelte, de zwembadoefeningen en openwaterduiken voor het niveau 1*Duiker en Basis Nitrox duiker (BND).
   Deze kost omvat ook de homologatie en CMAS-kaart.
   Kost voor deze opleiding 1*Duiker, inclusief BND : € 140,83
 • Documententas 1*Duiker
  • Omvat de theoretische cursus voor het niveau 1*Duiker, het duikboekje (voor het bijhouden van persoonlijke informatie, lidmaatschap, medische keuring en brevettenblaadjes) en een
   logboekje : € 40.

Inbegrepen in je lidgeld zijn :

 • het lidmaatschap BCD
 • het lidmaatschap NELOS (de duikfederatie)
 • duikverzekering in het zwembad en in openwater
 • een reisbijstand voor duikongevallen
 • toegang zwembad & trainingen
 • toegang Nelos-leden website
 • Hippocampus bondsmagazine
 • gebruik materiaal tijdens de trainingen
 • gebruik duikfles / ademautomaat / trimvest voor open water duiken

Spreek gerust iemand aan van het bestuur voor bijkomende informatie.

NOOT: voor duikers met een bestaand (oud) NELOS brevet of een brevet van een andere federatie: bespreek met de Duikschoolleider van BCD wat de mogelijkheden tot inschaling zijn.

Samenvatting

Kom je in aanmerking voor het bijzonder lidmaatschap (enkel voor nieuwe Nelos leden) en betaal je na 1 september 2024 (en voor 31 december 2024), dan is je lidmaatschap geldig tot eind 2025 en is de totale kostprijs = € 185 + € 140,83 + € 40 = € 365,83 

Het standaard lidmaatschap is geldig van 1 januari tot 31 december en de totale kostprijs = € 165 + € 140,83 + € 40 = € 345,83 

NOOT: voor duikers met een bestaand (oud) NELOS brevet of een brevet van een andere federatie: bespreek met de Duikschoolleider van BCD wat de mogelijkheden zijn.

Stappenplan

 1. Geneeskundig onderzoek
  • Dit verplicht onderzoek mag voorlopig nog door eender welke geneesheer naar keuze gedaan worden. We benadrukken wel dat de keuring bij voorkeur gebeurt door een arts met voldoende kennis van de duikgeneeskunde. De link naar de medische fiche staat onderaan of kan je vinden op de website van Nelos Medisch_onderzoek | NELOS.be.
  • Elke duiker of aspirant-duiker die een medisch onderzoek ondergaat tussen 1 september (jaar X-1) en 31 augustus (jaar X), waarbij er geen klinische tegenaanwijzingen zijn om te duiken, heeft een medische keuring met een geldigheidsdatum tot 31 maart (jaar X+1), startend vanaf de datum van de medische keuring.  Als je dus na 1 september 2023 naar de doctor gaat is je keuring in orde tot 31 maart 2025.
  • Vanaf de leeftijd van 45 jaar en verder om de 5 jaar, dient een inspanningstest met ECG en bloeddrukmeting (cyclo-ergometrie) te gebeuren door een voldoende gekwalificeerde arts.
 2. Betaling
  • Doe de betaling van het lidmaatschap, opleidingsgeld en documententas (zie hierboven) – met vermelding van je “Naam” en Lidgeld BCD – op rekeningnummer BE81 4245 5009 7124 (KREDBEBB) van Bevers Castors Diving.
 3. Inschrijvingsformulier
  • Vul onderstaande formulier enkel in wanneer de BETALING VAN HET LIDGELD is gebeurd en je over je MEDISCHE FICHE beschikt, je hebt deze namelijk straks nodig.

Nieuwe medische fiche – editie 2023