BCD – Clubduiken De Nekker – Toegangsbadges 2023

Onze club heeft het abonnement voor duiken in De Nekker voor 2023 verlengd (01/05/2023 > 31/10/2023). Dit wil zeggen dat we er opnieuw op donderdagavond van 19:00 tot 21:00 en op zaterdag en zondag van 09:00 tot 12:00 een duikje kunnen maken.
 
Zoals elk jaar wordt er in de periode van 01 mei tot 31 oktober telkens op donderdavond een clubduik georganiseerd.
Op zaterdag en zondag tussen 09:00 en 12:00 kunnen jullie er ook duiken maar dan op individuele basis (eigen organisatie) waarbij natuurlijk de NELOS regels moeten worden gerespecteerd voor wat betreft de samenstelling van de duikploegen, veiligheid enz.
 
Om toegang te krijgen tot De Nekker moet je een badge aanvragen of die van vorig jaar laten verlengen. Je kan een badge bekomen die geldig is voor vijf beurten, kostprijs € 20,00  of voor het ganse jaar, kostprijs € 45,00.  
Het volstaat het formulier in te vullen en het aan te bieden aan de kassa van het zwembad van De Nekker. Na het betalen van de vereiste som worden de bestaande badges verlengd of kunnen de nieuwe worden afgehaald.
 
De Nekker is een ideale plaats voor het afleggen van proeven voor K 2*D:
B1, B3, BL1, BL2, BL3. Voor K 3*D: C1.

Plan your dive, dive your plan and keep it always safe!