Van zodra de inschrijving in orde is en de verwerking door Nelos gebeurd is, zal het CMAS-kaartje beschikbaar zijn aan het secretariaat.

Vul dit formulier enkel in wanneer de betaling van je lidgeld al is gedaan en je over je medische fiche beschikt. Je hebt deze namelijk nu nodig.

  Kies je brevet

  Lidmaatschap (verplicht)

  Ben je eerste lid bij BCD? (verplicht)  (1) Indien uw gegevens doorheen het jaar zouden veranderen, gelieve dit dan meteen door te geven aan de ledenadministratie via secretariaat@bcd-duikclub.be.

  (2) Uw persoonsgegevens worden verwerkt door BCD Bevers Castors Diving (Zeypstraat 47, 1083 Ganshoren), voor ledenbeheer via de NELOS-database en voor de organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving. Tevens om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en evenementen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op e-mails hieromtrent, volstaat het ons dat mee te delen via secretariaat@bcd-duikclub.be. Via secretariaat@bcd-duikclub.be kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.bcd-duikclub.be.

  (3) Statuten en reglement te verkrijgen op het secretariaat of op www.bcd-duikclub.be.