BCD – Clubduiken DE NEKKER – Toegangsbadges 2022

Nog s wat goed nieuws, onze club heeft het abonnement voor duiken in DE NEKKER  voor het ganse jaar2022 verlengd. Dit wil zeggen dat we er opnieuw op donderdagavond van 19:00 tot 21:00 en op zaterdag en zondag van 09:00 tot 12:00 een duikje kunnen maken.

Zoals elk jaar wordt in de periode van 01 mei tot 31 oktober telkens op donderdavond een duik georganiseerd door de club. Buiten deze periode kunnen jullie er ook duiken maar dan op individuele basis (eigen organisatie) waarbij natuurlijk de NELOS regels moeten worden gerespecteerd voor wat betreft de samenstelling van de duikploegen, veiligheid enz.

Om toegang te krijgen tot DE NEKKER moet je een badge aanvragen of die van vorig jaar laten verlengen. Je kan een badge bekomen die geldig is voor VIJF BEURTEN, kostprijs 20,00€  of voor het ganse jaar, kostprijs 45,00 €.  Het volstaat het formulier in te vullen en het aan te bieden aan de kassa van het zwembad van DE NEKKER. Na het betalen van de vereiste som worden de bestaande badges verlengd of kunnen de nieuwe worden afgehaald.

Hopelijk zien we veel Bevers in en onder het water van DE NEKKER (maar dammen mogen er niet worden gebouwd).